06-20170607 mail@gosportconsultancy.nl


Maatschappelijke vraagstukken oppakken in de branches sport, onderwijs en overheid, dat is wat ik het allerliefste doe. Je kunt mij inzetten voor:

PROJECTCOÖRDINATIE

Een doelgerichte, organisator en aanpakker nodig voor jouw project? Als ervaren zelfstarter ga ik graag met jouw organisatie de uitdaging aan. Of je nu een projectmanager, sportformateur of bijvoorbeeld kwartiermaker zoekt, het zit mij vooral in het gemeenschappelijke deler dat ik iets voor je kan regelen en daarmee ontzorgen. Bij aanvang inventariseren we eerst intern en/of extern de wensen, behoeften, kansen en gevaren voor het vraagstuk om vervolgens te starten met de hoogste noodzaak. Geen één project is hetzelfde en dat zorgt voor uitdaging en afwisseling. Indien gewenst maak ik een praktisch en kwalitatief goed uitvoeringsplan voor de genen die het project mogen gaan uitvoeren.

VISIE- EN STRATEGIEBEPALING

Een nuchtere, praktische en creatieve blik, dat kan je van mij verwachten. Ontbreekt er een heldere visie of mag er bijvoorbeeld een strategie worden uitgestippeld? Van een wirwar aan ideeën maak ik graag een logisch verhaal. Waar het niet helder is of waar het kraakt, gaan we als eerste aan de slag. Als onafhankelijke partij ervaar ik de bereidheid om te komen tot gezamenlijke stippen op de horizon. Of dit nu intern is om met diverse partners. Na het vormen van een visie en bijbehorende strategie kan ik alleen of samen een plan van aanpak maken.Zonder strategie ontstaat verwarring. Zonder structuur is er chaos. Zonder cultuur voelen medewerkers zich niet gebonden. Zonder competente medewerkers ontstaat er ongerustheid. Zonder middelen ontstaat er frustratie. Zonder resultaten ontbreekt de meerwaarde. De slagingskans van jouw project valt of staat met een juiste balans in deze factoren!

VERBINDING

V erbinden en mogelijkheden zoeken om elkaar te versterken geven mij energie. De juiste match zoek ik voor jouw organisatie en bijbehorende partners. Om optimaal te kunnen samenwerken is het van belang te zoeken naar het gezamenlijk belang en het optimale eindplaatje. Uiteenlopende wensen, behoeften, culturen, budgetten maken het vaak een leuke uitdaging. Mijn kracht zit in de onafhankelijk rol, ik kom daardoor vaak niet bedreigend over en houd het grotere doel voor ogen. De kennis, ervaring en netwerken van jouw organisatie mixen we met die van mij om zo krachten te bundelen en efficiënte stappen te kunnen zetten.

VERANDERMANAGEMENT

Zonder verandering ga je niet vooruit! Soms zorgen kleine vernieuwingen of optimalisaties al voor een heel andere dynamiek en soms is een complete verbouwing doeltreffender. Voor mij als verandermanager zit de uitdaging in de dynamiek van beslissingen en het bijeenbrengen van uiteenlopende wensen van mensen. Om draagvlak bij veranderingen te creëren, gaat mijn aandacht altijd uit naar de menselijke factor. Waarop kan, wil of moet er wat volgens u of uw projectgroep veranderen? Op maat maken we samen een nieuwe aanpak op diverse niveaus binnen in uw organisatie of juist in samenwerking met andere partners.

PRAKTISCHE IMPLEMENTATIE

En GO! Op intuïtie en met oog voor detail, zorg ik dat er in alle lagen commitment ontstaat en zet early adaptors in een belangrijke positie om te kunnen starten met de implementatie. Voor mij is het gebruikelijk om binnen alle lagen van een organisatie input op te halen voordat er gestart wordt. Ideeën worden vertaald naar een concept, dan volgt er een projectplan en als dit plan kansrijk is op meerdere vlakken kan het geïmplementeerd worden. Jouw vraagstuk breng ik terug naar de kern zodat je collega’s die de uitvoering oppakken er zo prettig mogelijk mee kunnen werken. Het gebeurd regelmatig dat ik als coördinator start, een implementatieplan maak en vervolgens de eerste periode zorg voor de eerste inbedding en meehelp waar het nodig is.