Hogeschool Windesheim (Calo / Sportkunde)
Docent: Next Sportlevel met Craft Benelux en Sport in Dronten, Gemeenschappelijke propedeuse, Beweegpracticum en Eventmarketing
Nu: Leerteamcoach 2e en 3e jaars Sportkunde

Sportnetwerk Overijssel

Nu: Visieontwikkeling talentherkenning- en ontwikkeling, topsport en events

KNVB, KNGU, Nevobo en KNHB

Programmacoördinator Veelzijdig Bewegen in samenwerking met NOC*NSF en Kenniscentrum Sport & Bewegen

Gemeente Kampen
Formateur en regisseur Kamper Sportakkoord en Leefstijlakkoord
Coördinator uitvoeringsplan sportakkoord
Medewerker sport, bewegen en vitaliteit
Formateur Kamper Leefstijlakkoord

Gemeente Zwolle
Sportformateur Zwols Sportakkoord

NOC*NSF
Trajectbegeleiding Stichting NFFS (Nationaal Film Festival voor Scholieren)

Sportservice Overijssel
Contentmaker bewegen in de buitenruimte

Sam&
Doorontwikkelaar en adviseur lokale samenwerking

Jeugdfonds Sport en Cultuur Nederland
Adviseur actieve aansluiting voor 6 lokale stichtingen

Sam& Overijssel en Leergeld IJssel en Vecht
Kwartiermaker en oprichter stichtingen
Coördinator gemeente Hardenberg, Ommen en Kampen

Benieuwd naar mijn werkervaring voor mijn ondernemerschap? Zie LinkedIn !